Maten til dei eldre er viktig for livskvaliteten

4. september 2015

Viser til spennende oppslag i Sunnmørsposten 29. august.

Miljøpartiet de Grønne i Haram registrerer med ekte og udelt glede at matministeren slår et slag for institusjonsmaten innen eldreomsorgen. Vi vet at det er hverdagsmaten som betyr mest for institusjonsbeboere, og i den sammenhengen er det hyggelig at vi i vår kommune har grunn til å være stolte over det tilbudet politikerne til nå har gitt beboerne ved Vatne Sjukeheim.

Flere undersøkelser viser at eldre spiser bedre når man sitter flere rundt et bord og får mulighet til å forsyne seg selv og prate hyggelig med likesinnede. Haram kommune har i lengre tid planlagt ny omsorgsarena på Vatneeidet og har fått mange innspill på at et eget kjøkken har mer omsorg og matglede enn man kanskje har vært villig til å innse.

Pasientgrunnlaget endrer seg fortløpende på en institusjonsavdeling, og både matlysten inntakskapasiteten til pasienten reduseres. Det er mange kunstige næringsdrikker som forsøkes gitt til de eldre, men det er slett ikke denne type næring denne gruppen er vant til å innta. ”Kunstig mat” vil nok bli enklere å tilby dagens populasjon (når de blir eldre), da de allerede i dag inntar store mengder proteindrikker og næringstilskudd. Men opptaket av næringsstoffer er uansett best når den inntas som et naturlig bearbeidet produkt.

Plastikkpakket middag fra et sentralkjøkken er en billig – men dårlig – måte å løse de eldres matbehov på. Det er ikke særlig fristende å få en stabel med middager for to til fem dager om gangen som skal mikrovarmes.

Eivind Hellstrøm har uttrykt at kvaliteten på maten er omvendt proporsjonal med størrelsen på kjøkkenet det produseres i. Et tekjøkken på hver sykehjemsavdeling vil nok heller ikke kunne dekke det behovet Sylvi Listhaug tar til orde for. Det er mer enn vaffellukt som skal til for å vekke de eldres appetitt.

Det er viktig at pleiepersonalet har et nært og naturlig samarbeid med institusjonskokken når ukemenyen og særbehovet til den enkelte pasient planlegges.

MDG Haram vil jobbe for at eldre får god, sunn og næringsrik mat gjennom større fokus på matens betydning i et helseperspektiv.

MDG Haram
Iris Relling Nielsen
Sykehjemslege, Vatne Sjukeheim

Iris Relling Nielsen, Sykehjemslege Vatne Sjukeheim