Konstituerande kommunestyremøte

22.10.15 var datoen for det konstituerande kommunestyremøtet.

Dette var ei historisk hending og det første kommunestyremøtet med Miljøpartiet Dei Grøne i Haram.

På linken under kan du sjå heile møtet.

Vår kommunestyrerepresentant Linn Beate Harjo, er på talerstolen for første gong under saka: val av valnemd.

link

 

Vår representant i kommunestyret Linn Beate Harjo, saman med den nye ordføraren Vebjørn Krogsæter, Sp.

1kommunestyret2

 

Sneakpeak inn i det konstituerande kommunestyremøtet i dag.

Her overtek den nye ordføraren Vebjørn Krogsæter, Sp, ordførerklubba frå avtroppande ordfører Bjørn Sandnes, H.

1kommunestyret3

MDG Haram sin plass i det aller første kommunestyremøtet i dag.

Alle representantar fekk «Tillit» ei bok frå KS, Kommunesektorens organisasjon, om det å vere folkevalt.

1kommunestyret1