Fotocredit:

Du kan førehandsrøyste heile veka

Førstekandidaten vår har førehandsrøysta

5. september 2015

Førstekandidaten vår, Linn Beate Harjo, har denne veka førehandsrøysta for ei grøn omstilling i kommuna og næringslivet, verning av matjord og strandsone, styrking av kollektivtilbodet, eit mangfoldig kulturliv, miljøvenleg arealplanlegging og livskvalitet i ei grønare framtid.

I Haram kommune kan du denne veka førehandsrøyste i servicetorget på kommunehuset i Brattvåg, frå kl.08.00-18.00 på alle kvardagar, og til kl.20.00 på torsdag.