Iris Relling Nielsen

4. vara

Jeg er 59 år gammel, gift, har fem barn og tre barnebarn.
Jeg flyttet med familien min til Haram fra Lesja i 1991 og har arbeidet som fastlege i kommunen etter dette. Mye av tiden har jeg brukt på familie og legevakt, men jeg har alltid interessert meg for samfunnsutvikling.
Jeg har hatt et ønske om å melde meg inn i et politisk parti etter at jeg ikke lenger er pålagt legevakt, men har hatt vansker med å finne min politiske tilhørighet.
Ved påsketider i år ble jeg, av min datter, oppfordret til å melde meg inn i MDG Haram da de manglet noen medlemmer for å kunne stille liste til årets kommunevalg.
Da visste jeg nøyaktig hvor jeg hørte hjemme.

Jeg har i alle år forsøkt å være miljøbevisst i hverdagen, men mye kunne vært langt bedre.
Min generasjon har fått være med på en eventyrlig utvikling, og nå vil jeg også bidra til at fremtidige generasjoner skal få oppleve et trygt samfunn med fokus på miljøvern, medmenneskelighet og bærekraftig aktivitet.
Jeg ønsker at det blir fokusert mer på å ta vare på dyrket jordbruksareal i kommunen og at det satses mer på utvikling av oljeuavhengige arbeidsplasser.